Konto Oszczędnościowe Profit

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe Profit
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 1.70 PLN
Oprocentowanie 1.25 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 9.90 PLN Pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym 0 zł

Drugie i każde kolejne polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym:

- na Konto 360° Junior 0 zł

- na inne rachunki 9,9 zł
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 7.50 PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 7.50 PLN Pierwszy przelew w miesiącu niezależnie od kanału dostępu jest bezpłatny
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Brak możliwości złożenia dyspozycji
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Brak możliwości złożenia dyspozycji
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Brak możliwości złożenia dyspozycji
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0
Oferta promocyjna NIE
---
---