Konto Lokacyjne

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Lokacyjne
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 1.36 PLN
Oprocentowanie 1.00 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN 0 zł za przelewy na rachunki własne
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN pierwszy przelew/wypłata w miesiącu (niezależnie od rodzaju przelewu i kanału przez jaki jest zlecony) jest darmowy
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN 0 zł za przelewy na rachunki własne
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00 PLN Pierwszy przelew albo pierwsza wypłata w miesiącu (niezależnie od rodzaju przelewu i kanału przez jaki jest zlecony) jest darmowy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN pierwszy przelew/wypłata w miesiącu (niezależnie od rodzaju przelewu i kanału przez jaki jest zlecony) jest darmowy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 10.00 PLN pierwszy przelew/wypłata w miesiącu (niezależnie od rodzaju przelewu i kanału przez jaki jest zlecony) jest darmowy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0
Oferta promocyjna NIE
---
---