Rachunek Oszczędzam (z kwartalną kapitalizacją odsetek)

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Rachunek Oszczędzam (z kwartalną kapitalizacją odsetek)
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 3.01 PLN
Oprocentowanie 2.21 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 10.00 PLN Wypłata środków z Rachunku Oszczędzam wykonywana jest wyłącznie w formie przelewów na rachunek bieżący;

Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny, a każdy kolejny kosztuje 10 zł
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN Wypłata środków z Rachunku Oszczędzam wykonywana jest wyłącznie w formie przelewów na rachunek bieżący. Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny, a każdy kolejny kosztuje 10 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 10.00 PLN Wypłata środków z Rachunku Oszczędzam wykonywana jest wyłącznie w formie przelewów na rachunek bieżący. Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny, a każdy kolejny kosztuje 10 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Brak usługi;

Wypłaty z Rachunku Oszczędzam odbywają się wyłącznie w formie przelewu na rachunek główny konta osobistego, w ramach którego jest prowadzony rachunek oszczędnościowy
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Wypłaty z Rachunku Oszczędzam odbywają się wyłącznie w formie przelewu na rachunek główny konta, w ramach którego jest on prowadzony.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Wypłaty z Rachunku Oszczędzam odbywają się wyłącznie w formie przelewu na rachunek główny konta, w ramach którego jest on prowadzony.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0
Oferta promocyjna NIE
---
---