Pocztowe Konto Oszczędnościowe

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Pocztowe Konto Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.01 PLN
Oprocentowanie 0.01 % Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Autoryzacja transakcji internetowych
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 10.00 PLN 0 zł za pierwszy w miesiącu przelew z konta oszczędnościowego
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN 0
Oferta promocyjna NIE
---
---