Stylowa CASA

STYLOWA.CASA

KALKULATOR HIPOTECZNY

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego?

undefined Nie wiesz, jak dostać kredyt hipoteczny? Chcesz dowiedzieć się, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego należy wcześniej przygotować, aby przyśpieszyć cały proces? Skorzystaj z poniższego wykazu i zobacz, jakie dokumenty musisz dostarczyć do banku, aby rozpocząć proces przyznawania kredytu na mieszkanie lub dom.

Sprawdź jakie dokumenty potrzebne są kiedy starasz się o kredyt hipoteczny?

stylowa.casa

    Jakie dokumenty są potrzebne są w czasie starania się o kredyt hipoteczny?

stylowa.casa

Aby móc wnioskować o przyznanie kredytu hipotecznego, należy spełnić szereg formalności oraz dostarczyć dokumenty poświadczające sytuację finansową klienta banku. Dokumenty te można podzielić na 3 grupy: osobowe, finansowe oraz dotyczące nieruchomości. Ponadto należy prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie zobowiązania na hipotekę.

Podstawowymi dokumentami są: dowód osobisty, oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby pozostające w związku małżeńskim i starające się o przyznanie kredytu w ramach rządowych programów powinny dostarczyć skrócony odpis aktu małżeństwa i akt urodzenia dziecka (jeśli dotyczy). W przypadku obcokrajowca należy przygotować paszport, drugi dokument ze zdjęciem, potwierdzenie prawa do stałego pobytu na terytorium kraju, oraz raport kredytowy z zagranicznego biura kredytowego.

Do dokumentów finansowych zalicza się zaświadczenie o zatrudnieniu, oraz o dochodach, a także pełny wyciąg z konta bankowego. Dodatkowo potrzebny może być PIT37 za ubiegły rok, zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane są składki, oraz świadectwo pracy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zgromadzić m.in. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, numer NIP, REGON oraz PIT 36 lub PIT 36L za poprzedni rok obrachunkowy. Ponadto bank może zażądać wglądu do Księgi Przychodów i Rozchodów, a także bilansu, rachunków zysków i strat. Wymagane dokumenty mogą różnić się od sposobu rozliczania działalności. Osobom pobierającym emeryturę lub rentę kredyt może dostać przyznany na podstawie ostatniego odcinka emerytury lub renty.

Podstawowe dokumenty związane z nieruchomością, jakie są potrzebne do banku, to umowa przedwstępna z deweloperem, zaświadczenie potwierdzające wniesienie wkładu własnego, odpis z księgi wieczystej czy decyzja o pozwolenie na budowę. Tutaj dokumentacja również może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości, rynku, na którym jest kupowana czy też zakresu przeprowadzanych prac w przypadku budowy lub remontu.

stylowa.casa

    Jak czy też gdzie sprawdzić jakie dokumenty są potrzebne są w czasie starania się o kredyt hipoteczny?

stylowa.casa

Aby przyśpieszyć procedury związane z przyznawaniem kredytu hipotecznego warto już na samym początku przygotować najważniejszą dokumentację. Aby ułatwić sobie to zadanie, można skorzystać z kalkulatora dokumentów do kredytu hipotecznego. Aby otrzymać niezbędne informacje należy określić cel kredytu, oraz źródło uzyskiwanego dochodu. To proste i intuicyjne narzędzie na podstawie tych danych generuje listę dokumentów niezbędnych do otrzymania środków od banku, która podzielona jest na dokumenty osobowe (zawierające także informacje finansowe), oraz techniczne i prawne dotyczące nieruchomości.

Warto wiedzieć, że w zależności od banku, mogą istnieć dodatkowe wymagania dotyczące składanych dokumentów. Można je jednak dostarczyć w trakcie starania się o kredyt, natomiast przygotowując wszystkie podstawowe zaświadczenia i pisma już na samym początku proces jest usprawniany.

stylowa.casa

    Jak dostać kredyt hipoteczny?

stylowa.casa

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, należy wykazać swoją zdolność kredytową, która określana jest na podstawie źródeł dochodu, miejsca, oraz rodzaju zatrudnienia, a także kosztów życia. Ponadto banki biorą pod uwagę historię kredytową sprawdzaną w bazach dłużników, najczęściej w BIK. Konieczne jest także przedstawienie dokumentacji zawierającej najważniejsze informacje o rodzaju i cenie kupowanej nieruchomości. A jakie dokumenty do kredytu hipotecznego są potrzebne?

stylowa.casa

! Sprawdź JAKIE DOKUMENTY są potrzebne przy staraniu się
o KREDYT HIPOTECZNY?

stylowa.casa

Aby złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, musisz przedstawić dokumenty dotyczące Twoich dochodów, przeznaczenia oraz zabezpieczenia kredytu.

Aby złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, musisz przedstawić dokumenty dotyczące Twoich dochodów, przeznaczenia oraz zabezpieczenia kredytu.